Bakom Heeler står Barnortopediskt Centrum. Vi erbjuder ortopedisk specialistvård med inriktning barnortopedi. Vi har lång erfarenhet av att bedömma och behandla barn med ortopediska frågeställningar. Tack vare vårt avtal med Stockholms läns landsting gäller samma regler hos oss som inom resten av landstinget. Avtalet ger oss också möjlighet att titta på vuxna patienter.

På Barnortopediskt Centrum har all personal en gedigen och lång ortopedisk erfarenhet. Vi är alla specialister inom ortopedi. Barnortopediskt Centrum är en ortopedmottagning inom vårdval ortopedi vilket innebär att vi har rätt att bedöma och behandla patienter i alla åldrar även om vi framförallt vänder oss mot barn och ungdomar.

Kontaktinformation

Barnortopediskt Centrum

Dalagatan 10, 111 23 Stockholm

Telefon: 08-208 308

Fax: 08-208 307

E-post: info@barnortopedi.se

besök hemsida